Zoals vermeld wordt er weer gestart met kerkdiensten in de Goede Herderkerk te Uithuizen vanaf 21 juni. Hierbij extra informatie om alles goed te kunnen laten verlopen. Het naleven van onderstaande regels is van groot belang voor de veiligheid van iedereen, kerkdiensten kunnen niet georganiseerd worden als de bereidheid tot het opvolgen van deze regels er niet is.

Mensen die tot de risicocategorieën behoren, wordt geadviseerd de richtlijnen van het RIVM op te volgen. Met deze mensen worden bedoeld:

  • Mensen van 70 jaar en ouder
  • Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een onderliggende aandoening,
    zoals beschreven in de adviezen van het RIVM

Zie: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen

De muziek blijft voorlopig verzorgd worden door de muziekgroep of organist met gemeentezangkoor, extra afstand tot de gemeente zal gecreëerd worden. Helaas is het, vanwege besmettingsgevaar, voorlopig nog niet mogelijk mee te zingen tijdens de kerkdienst.

Vanaf 15 minuten voor de dienst is de inloop. Voor het naar binnen en naar buiten gaan zal alleen de voordeur gebruikt worden, de achterdeur wordt niet gebruikt.  Mensen wordt gevraagd hun jassen mee te nemen de kerkzaal in, hierdoor worden opstoppingen bij entree en uitgang voorkomen.

Gasten zullen door de koster naar hun zitplaats worden begeleid. De voorste rijen zullen als eerst gevuld worden. De kosters zullen herkenbaar zijn aan een hesje. Er zal een extra koster aanwezig zijn die bezoekers in de hal opvangt en er op toeziet dat het maximaal aantal bezoekers niet overschreden wordt, dat bezoekers hun handen ontsmetten, en dat verder alles goed verloopt. Ook zal de extra koster mensen er op wijzen dat als zij zich ziek voelen, met symptomen zoals: koorts, hoesten, verkoudheid, e.e.a. volgens de richtlijnen van het RIVM beter thuis de dienst kunnen volgen.

Bij het vertrek zullen de kosters aanwijzingen geven bij het verlaten van de kerkzaal, te beginnen bij de achterste rijen. Rijen die niet mogen worden gebruikt zullen afgezet worden met rood/wit lint, en met rode kruisen op de stoelen aan elke zijde van de gangpaden wordt een veilige ruimte gegarandeerd.

Er zullen 3 stoelen vrijgelaten moeten worden tussen iedere persoon om het voorschrift van het RIVM, 1,5 meter, te waarborgen. Gezinsleden hoeven deze ruimte niet vrij te houden.

Deuren en ramen zullen, zoveel als praktisch mogelijk is, opengezet worden, omdat door een goede ventilatie het aantal virusdeeltjes aanzienlijk minder wordt.

Het invalidentoilet mag alleen in geval van nood gebruikt worden. De overige toiletten worden afgesloten.

De collectes zullen digitaal gehouden blijven worden.

Er wordt géén crèche georganiseerd.

Bejaardenvervoer zal in eerste instantie ook nog niet georganiseerd worden.