Zoals vermeld wordt er weer gestart met kerkdiensten in de Goede Herderkerk te Uithuizen. Hierbij extra informatie om alles goed te kunnen laten verlopen. Het naleven van onderstaande regels is van groot belang voor de veiligheid van iedereen, kerkdiensten kunnen niet georganiseerd worden als de bereidheid tot het opvolgen van deze regels er niet is.

De muziek blijft voorlopig verzorgd worden door de muziekgroep of organist met gemeentezangkoor, extra afstand tot de gemeente zal gecreëerd worden. Helaas is het, vanwege besmettingsgevaar, voorlopig nog niet mogelijk mee te zingen tijdens de kerkdienst.

Het is verplicht om in het kerkgebouw mondkapjes te gebruiken als u in beweging bent.

Voor het naar binnen en naar buiten gaan wordt alleen de hoofdingang gebruikt, de achterdeur wordt niet gebruikt en is afgesloten.

Vanaf 15 minuten voor de dienst is de inloop.

Voor het naar binnen en naar buiten gaan wordt alleen de hoofdingang gebruikt, de achterdeur wordt niet gebruikt en is afgesloten.

Mensen wordt gevraagd hun jassen mee te nemen de kerkzaal in, hierdoor worden opstoppingen bij entree en uitgang voorkomen.

Bezoekers zullen door de koster naar hun zitplaats worden begeleid. De voorste rijen zullen als eerst gevuld worden.

Er zal een extra koster/diaken aanwezig zijn die bezoekers in de hal opvangt en er op toeziet
dat het maximaal aantal bezoekers niet overschreden wordt, dat bezoekers hun handen
ontsmetten, en dat verder alles goed verloopt. Ook zal de extra koster mensen er op wijzen
dat als zij zich ziek voelen, met symptomen zoals: koorts, hoesten, verkoudheid, e.e.a.
volgens de richtlijnen van het RIVM beter thuis de dienst kunnen volgen.

Bij het vertrek zullen de kosters aanwijzingen geven bij het verlaten van de kerkzaal, te beginnen bij de achterste rijen.

Rijen die niet mogen worden gebruikt zijn afgezet met rood/wit lint, zo wordt een veilige ruimte gegarandeerd.

Er zullen 3 stoelen vrijgelaten moeten worden tussen iedere persoon om het voorschrift van
het RIVM, 1,5 meter, te waarborgen. Gezinsleden hoeven deze ruimte niet vrij te houden.

Deuren en ramen zullen, zo veel als praktisch mogelijk is, opengezet worden, omdat door
een goede ventilatie het aantal virusdeeltjes aanzienlijk minder wordt.

De collectes zullen digitaal gehouden blijven worden.

Er wordt géén crèche georganiseerd.